Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza Krapkowic w sprawie zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach i przedszkolach

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i młodzieży placówki oświatowe na terenie gminy Krapkowice zostają  czasowo zamknięte.

 Od  dnia 12 marca do dnia 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno- wychowawcze.

W dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze w godzinach pracy szkół i przedszkoli.

Od dnia 16 marca do dnia 25 marca br. szkoły i przedszkola będą zamknięte.

Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Nowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
PDFZarządzenie nr 348.2020 Burmistrza Krapkowic.pdf

 Aktualne informacje znajdują się na stronie pod poniższymi linkami:

https://www.gov.pl/web/edukacja

https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-zawieszenie-zajec-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręcznikipl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; warto zachęcać dziecko do samodzielnej nauki
w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole.

Informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy, szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/3200403

Przerwa w funkcjonowaniu szkół nie oznacza dni wolnych od nauki.

Dla swojego bezpieczeństwa zaleca się unikania miejsc, gdzie jest duże skupisko ludzi.

W związku z zaistniałą sytuacją w placówkach oświatowych zostały odwołane imprezy masowe, dni otwarte szkół i przedszkoli, spotkania z rodzicami, międzyszkolne konkursy i zawody sportowe oraz zajęcia popołudniowe.

 

Rekrutacja do przedszkoli

 Następują zamiany w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli !!

Przesunięty został termin podania przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na dzień 3 kwietnia 2020 r.
W terminie od 6 kwietnia do 15 kwietnia br. rodzice będą mogli potwierdzać wolę przyjęcia miejsca w przedszkolu. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia br.

 

Burmistrz Krapkowic

                                                                                                                                                                                  Andrzej Kasiura

 

ROZPORZĄDZENIE

M I N I S T R A   E D U K A C J I   N A R O D O W E J

z dnia 11 marca2020r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wersja XML