Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szanowni Rodzice

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniu 25 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem.

Uwzględniając powyższe przepisy przyjęto rozwiązania, które umożliwiają organizację i realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Celem naszych działań jest umożliwienie, zapewnienie realizacji zajęć dydaktyczno- wychowawczych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym, dla zapewnienia ciągłości zajęć edukacyjnych dla naszych wychowanków, informujemy, że na podane przez Państwa adresy email przesyłane są materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi, które umożliwią realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole ustaliło w porozumieniu z Rodzicami harmonogram konsultacji oraz sposób komunikacji.

Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję Rodzicom za wysiłek, szybkie zorganizowanie się oraz wsparcie.

Szczegółowych informacji na temat realizacji zajęć w poszczególnych grupach wiekowych udzielą wychowawcy grup pod numerami telefonów i adresami e-mail podanymi wraz z materiałem dydaktycznym.

Na stronie www przedszkola w zakładce "Materiały do pobrania" znajdziecie państwo materiały i ciekawe propozycje oraz podpowiedzi do wykorzystania w domu.

Dziękuję za dotychczasowy wysiłek i zaangażowanie. 

 

Łączę wyrazy szacunku

Agata Juszczyk
Dyrektor Przedszkola

Wersja XML