Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace remontowe w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach

Burmistrz Krapkowic informuje, że w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach nadal trwają prace remontowo-adaptacyjne polegające na przebudowie budynku przedszkola w ramach przystosowania do istniejących wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji.

Prace budowlane obejmują: wykonywanie instalacji sygnalizacji pożaru w części obejmującej przedszkole, wyposażenie wszystkich pomieszczeń składających się na strefę pożarową budynku w system sygnalizacji pożaru, wyposażenie w samozamykacze drzwi bez cech dymoszczelności znajdujące się w obrębie klatek schodowych K1 i K2, wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wyposażenie budynku w gaśnice na parterze i piętrze, zamontowanie drzwi przeciwpożarowych zamykających wejście do strefy bezpiecznej tworzonej na piętrze przy klatce schodowej, zastosowanie systemu oddymiania klatki schodowej.

W związku z prowadzoną inwestycją oddziały Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach funkcjonują w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach przy ul. Żeromskiego 34. Dzieci pozostaną tam prawdopodobnie do 10 lipca 2020 roku. Ostateczny termin uruchomienia zajęć w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach uzależniony jest od zakończenia remontu.

Wersja XML