Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia

Historię Przedszkola rozpoczyna się w latach 50- tych ubiegłego wieku. Na początku 1950 roku Przedszkole Publiczne nr 2 mieściło się na ul. Młyńskiej 2 w Krapkowicach. Znajdowało się w bliskim sąsiedztwie rynku, sądu i szpitala. Na terenie ówczesnej posesji znajdował się plac zabaw ze sprzętem do zabaw i ćwiczeń sportowych. Przed II wojną światową swoją siedzibę miał tutaj Urząd Pracy. 1 września 2000 roku placówka zmieniła swoją lokalizację i została przeniesiona na ulicę Moniuszki 6. Wcześniej swoją siedzibę miało tutaj Przedszkole Publiczne nr 3, które zostało przeniesione w 1997 roku z ul. Opolskiej, gdzie funkcjonowało 35 lat, bo od 1962 roku. Przedszkole to zostało zlikwidowane, a jej pracowników i lokalizację w roku 2000 przejęło Przedszkole Publiczne nr 2. Po zmianie lokalizacji Przedszkole stało się placówką integracyjną. Było to możliwe z uwagi na brak barier architektonicznych i warunki lokalowe w nowej siedzibie. Od 2004 roku w budynku przedszkola systematycznie dokonywane są remonty. Wymieniono wszystkie okna (około 100 szt.) i drzwi. Na bieżąco remontowano pomieszczenia kuchenne, sanitariaty, zaplecze socjalne oraz szatnie dla dzieci i pracowników. Wraz ze zwiększającą się liczbą dzieci zwiększała się baza przedszkola. Adaptowano na sale zajęć, sale terapeutyczne i gabinety logopedyczne nieużywane pomieszczenia, w których obecnie prowadzone są zajęcia indywidualne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sale wyposażono w meble, dywany, sprzęt audio, laptopy i pomoce dydaktyczne. Środki pieniężne na ten cel pochodziły ze środków Gminy Krapkowice oraz z realizowanych na terenie przedszkola projektów unijnych. Przedszkole aktywnie włącza się w działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych na zakup wyposażenia.

Wersja XML