Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zajęcia dodatkowe

Terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne charakteryzuje nadrzędny cel- niesienie pomocy dzieciom wykazującym różnego rodzaju nieprawidłowości w zachowaniu i rozwoju. Specjaliści korygują je za pomocą różnorodnych metod pedagogicznych i profilaktycznych, podanych dziecku przede wszystkim w zabawie. Co ważne, zajęcia prowadzone są indywidualnie, a tym samym dostosowane do problemu, temperamentu i umiejętności dziecka.

Religia

Wersja XML